eria pro  “A”  -  litter  

op-laa
Agasfer/Fedor/Concorde x Margarita v. Fedorhorst Ross
12.04.1998.
Agasfer/Fedor/Concorde
Margarita v. Fedorhorst Ross

op-laa


     
 
Eria Pro Ariozo Bohema /Rus.Ch./
Eria Pro Ariozo Bohema
 
Eria Pro Artemida Gilea /Rus.Ch./
 
Eria Pro Animata Cantabile /Rus.Ch./
 


op-laa

Ebo v. d. Groote Maat
  VI,IV,V-VI,V
Ninjo v. Norden Stamm
  IV-IV
Hertog Alpha v. Le Dobry
  VI-IV
Don Dayan v. Franckenhorst
  VII,VII,VI-V
Nimrod Hilo v. Franckenhorst x Medina Dei Piani Di Praglia
  VI,VII-VII,VI.VII,VI

op-laa

Sikko Royal Bell Lord Lobo v.h.Wantij Arrow v. Harro's Berg Salvador v. Franckenhorst Lotar v. Franckenhorst
Ira v. Franckenhorst
Vitesse v. Franckenhorst Nimrod Hilo v. Franckenhorst
Medina Dei Piani Di Praglia
Esmir v. Hermansjomaik Nikolai v. Klosterkamp Bingo v. Elendonk
Boscha v. Klosterkamp
Bonita v. Rensloo Alva v. Franckenhorst
Bryan Stamm's Grafin-Graziedotter
Jamaha Royal Bell Ninjo v. Norden Stamm Baron Bryan v. Harro's Berg Baron Cesar v. Rensloo
Vitesse v. Franckenhorst
Kalina v. Norden Stamm Ebo v. d. Groote Maat
Alida v. Flandrischen Lowen
Esmir Royal Bell Hargos v. h. Wantij Hertog Alpha v. Le Dobry
Esmir v. Hermasjomaik
Karmel Kessia v. Diaspora Dan-Diaz v. Diaspora
Fabiana-Fusciana v. Diaspora
Trufa Toy de Los Valientes Ebo v.d. Groote Maat Egor v. d. Eland Jago v. Beelen
Cristel v. d. Eland
Baroness Eva v. Rensloo Alva v. Franckenhorst
Bryan Stamm's Grafin-Graziedotter
Benus de Los Valientes Fedrum de Rizzi  
 
Day de Los Valientes  
 
Q'Doby de Los Valientes Otto de Los Valientes Lord Dayan v. Franckenhorst Don Dayan v. Franckenhorst
Comtesse Charmine v.Franckenhorst
Jade de Los Valientes  
 
Quarin de Los Valientes Ebo v. d. Groote Maat Egor v. d. Eland
Eva v. Rensloo
Benus de Los Valientes Fedrum de Rizzi
Day de Los Valientes
Igor v. Merchengarten Graaf Quirinus v. Neerlands Stam Hertog Alpha v. Le Dobry Don Dayan v. Franckenhorst Bryan v. Forell
Olive of Bamby's Pride
Tanya v.d. Kunnemaborgh Candy v't Smeulveen
Toba v. Haliwolwi
Dea Dolores v. Frankenhorst Arrow v. Harro's Berg Salvador v. Franckenhorst
Vitesse v. Franckenhorst
Vivre Vivien v. Frankenhorst Nimrod Hilo v. Franckenhorst
Medina Dei Piani Di Praglia
Reni v. Norden Stamm Ninjo v. Norden Stamm Baron Bryan v. Harro's Berg Baron Cesar v. Rensloo
Vitesse v. Franckenhorst
Kalina v. Norden Stamm Ebo v. d. Groote Maat
Alida v. Flandrischen Lowen
Kastra v. Norden Stamm Ebo v. d. Groote Maat Egor v. d. Eland
Eva v. Rensloo
Alida v. Flandrischen Lowen Ali v. Lagenhorst
Alexa v. Heiderhof
Ustina Imperial Roh Cliniks Ezlo Fela v. Frankenhorst Vinsent v. Franckenhorst Nimrod Hilo v. Franckenhorst
Medina Dei Piani Di Praglia
Pompie Datch Davy Salvador v. Franckenhorst
Pompie Alcione
Cliniks Olivera Aristo v. Flandrischen Lowen Ali v. Lagenhorst
Alexa v. Heiderhof
Doberhill Black Froya Doberhill Black Citto
Doberhill Black Marsha
Josta Irvi Roh Edgar Gay Boris Sarumane des Landris
Sirene de la Pointe de Curs
Gram Gayda  
 
Tsen Vija Tsendo Roh